Feeds:
Bài viết
Bình luận

Do bị trùng không có ngày trống nên không sắp được lịch dạy riêng. cho nên đành sắp 1 tiết bù vào những ngày học như vậy chúng ta sẽ học 6 tiết / lần và học liên tiếp 5 buổi. các em chú ý đi học đúng giờ

Advertisements

các nhóm xem và chọn đề tài đăng ký Chuyên đề Môn Mạng MT

 

Lần thi lại do không ai thi hết. nên Khoa có tổ chức thi lại lần 2 cho 2 lớp NCTH7B, và NCTH7C. Do thi lại lần 2 nên không có lich thi trên Web khoa của trường. mà là thi ghép với lớp khác. Cụ thể Thi vào ngày 16/1/2015 Tiết 1-2 Phòng A3.2. Các em nhớ đi thi và nhắc các bạn nào chưa biết dùm.

hiện tại còn 2 buổi học nữa nên thầy dự kiến kế hoach kiểm tra như sau:

thứ 5 ngày 27/11/2014 kiểm tra code và duyệt lý thuyết (nếu có thề)

Thứ 6 ngày 28/11/2014 kiểm tra phần lý thuyết (dịch)

thứ 5 ngày 4/12/2014  báo cáo bằng PowerPoint, nộp file điện tử, nộp tài liệu đã in theo format đã thông báo

Điểm thi lại là cột điểm thứ 2

NCTH7B

NCTH7C

NCTH7B

NCTH7C

 

theo lich dạy mới nhất thì lớp NCTH7B học phòng D9.02 lớp NCTH7b học phòng D10.03